SSM_logo_original
loading...

Vi hjälper dig som drabbats
av markintrång

Sydsvensk Markvärdering hjälper dig att få rätt ersättning vid markintrång. Vi utför alla typer av värderingar som rör markintrång och bistår dig vid förhandlingen. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av både stora och små projekt, t ex:

  • Järnvägsprojekt
  • Vägprojekt
  • Kraftledningsprojekt
  • Naturreservat
  • Andra markintrångsfrågor
Typiska uppdrag och några referensobjekt där vi medverkat vid markvärdering och förhandling presenteras under menyn "Uppdrag".