SSM_logo_original
loading...
Typiska uppdrag och några referensobjekt där vi medverkat vid markvärdering och förhandling presenteras under menyn "Uppdrag".

Vi hjälper er med markförhandling vid infrastrukturprojekt

Sydsvensk Markvärdering är ett oberoende konsultföretag som bistår enskilda fastighetsägare, stat och kommun samt privata företag att förhandla fram rätt ersättning vid markintrång. Vi utför alla typer av värderingar som rör markintrång och bistår uppdragsgivaren vid förhandlingen. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av både stora och små projekt:

  • Järnvägsprojekt
  • Vägprojekt
  • Kraftledningsprojekt
  • Natur-och kulturreservat
  • Intrångsvärdering vid havshöjning 
  • Vattenregleringsprojekt
  • Exploateringar 
  • Vatten- och gasledningsprojekt