Om oss

Sydsvensk Markvärdering AB utför alla typer av värderingar som rör ersättning i samband med markintrång. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av både stora och små projekt.

Helt fristående från intresseorganisationer arbetar vi alltid utifrån varje uppdragsgivares bästa. Typiska uppdrag kan vara att företräda enskilda fastighetsägare vid markintrång såväl som att ha helhetsansvar för markåtkomst vid större infrastrukturbyggen.  

Detta möjliggörs av den unika kompetens, såväl praktisk som teoretisk erfarenhet, som Sydsvensk Markvärderings medarbetare besitter i kombination med stark förankring i jord- och skogsbruk. 

Referensobjekt där vi medverkat vid markvärdering och förhandling presenteras under Uppdrag.

Har du frågor som hemsidan inte besvarar kontakta oss direkt. För kontaktinformation klicka här.

Elis Ekholm

Elis Ekholm

Civilingenjör i lantmäteri

Elis Ekholm, lantbrukarson som tidigare arbetat på Trafikverket med markåtkomst och ersättning. Har ett stort intresse av fastighetsrätt i allmänhet och intrång i jordbruksfastigheter i synnerhet. Företräder både enskilda och det allmänna vid värdering och förhandling av intrång till följd av infrastrukturprojekt. Hanterar även andra fastighetsrättsliga ärenden såsom bygglov, fastighetsbildning med mera.

Hans Nilsson

Hans Nilsson

Agronom

Hans Nilsson har arbetat med infrastrukturfrågor, markförhandling och markvärdering i 30 år. Uppdragen består i att biträda såväl enskilda som stat och kommun. Utför komplexa värderingar vid större markintrång och har ofta helhetsansvar för markåtkomst i större infrastrukturprojekt.

Johan Hoolmé

Johan Hoolmé

Agronom Johan Hoolmé, aktiv lantbrukare med flera förtroenduppdrag och 12 års erfarenhet som ombud för markägare. Utför fastighetsvärderingar och arrendeberäkningar vid arrendenämndsärenden. Har unik kompetens och kunskap av praktiskt lantbruk med stort kontaktnät i branschen som möjliggör goda resultat vid komplexa infrastrukturprojekt.
Anders Wadmark

Anders Wadmark

Agronom

Anders Wadmark, aktiv lantbrukare med lång erfarenhet av lantbruksekonomiska frågor bland annat som kontorschef på LRF Konsult. Har under de senaste 20 åren arbetat främst med markförhandling och värdering i samband med flera större infrastrukturprojekt.