SSM_logo_original

Om oss

Sydsvensk Markvärdering AB utför alla typer av värderingar som rör ersättning i samband med markintrång. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av både stora och små projekt.

 

Helt fristående från intresseorganisationer arbetar vi alltid utifrån varje uppdragsgivares bästa. Typiska uppdrag och några referensobjekt där vi medverkat vid markvärdering och förhandling presenteras under menyn "Uppdrag".

 

Har du frågor som hemsidan inte besvarar kontakta oss direkt. För kontaktinformation klicka här.

Vi som jobbar här

Agronom
Hans Nilsson

Hans Nilsson,lantbrukarson och ägare till Sydsvensk Markvärdering AB. Har arbetat med infrastruktur-frågor, markförhandling och markvärdering i 25 år. Uppdragen består i att biträda såväl enskilda som stat och kommun. Utför komplexa värderingar vid större markintrång.

Agronom
Johan Hoolmé

Johan Hoolmé, lantbrukarson med 10 års erfarenhet som ombud för markägare i samband med infrastukturprojekt som byggande av motorvägar, kraft-ledningar mm. Utför fastighets-värderingar och arrendeberäkningar vid arrendenämndsärenden.

Agronom
Anders Wadmark

Anders Wadmark, lantbrukarson med lång erfarenhet av lantbruksekonomiska frågor bl a som kontorschef på LRF Konsult. Under de senaste 20 åren främst med markförhandling och värdering i samband med infrastrukturprojekt. 
 

Kontaktuppgifter

Adress, telefon-nummer och e-postadresser finns under menyn "Kontakt"