SSM_logo_original

Rådfråga oss

Om du drabbats av intrång bör du aldrig gå in i en förhandling eller gå med på en uppgörelse utan att först ha konsulterat någon sakkunning som kan företräda dig.

 

Motparten företräds av professionella förhandlare.
Det bör även du.

Kontakta oss kostnadsfritt

Ofta har du rätt till att motparten eller din försäkring ersätter dina ombuds- och rättegångskostnader. Låt därför inte bli att ta kontakt med oss av kostnadsskäl.

Genom ett telefonsamtal kan vi avgöra vad du råkat ut för och om du har rätt till kostnadsersättning. Detta gör vi kostnadsfritt.

Kostnaden för juridisk hjälp vid en domstolsprövning uppgår ofta till stora belopp och kan i vissa fall t om överstiga den ekonomiska kompensation du har rätt till. Förloraren i en domstolsprövning kan t om åläggas att svara för såväl egna som motpartens rättegångskostnader.

Därför är det viktigt att veta exakt vad som gäller innan en tvist påbörjas. Har du rätt till rättsskydd via din försäkring? Täcker den både ombuds- och rätteångskostnader? Ersätter motparten dina kostnader?
Rådfråga oss idag så utreder vi vad som gäller i just ditt fall.