SSM_logo_original

Uppdrag

Sydsvensk Markvärdering AB utför alla typer av värderingar som rör ersättning i samband med markintrång och biträder såväl enskilda som stat och kommuner.

Intrångsfrågor

 • Byggande av allmän väg och järnväg
 • Naturreservat
 • Vattenskyddsområde
 • Olika ledningsrätter
 • Stängning av järnvägsövergångar
 • Arrendefrågor

Naturreservat

Sydsvensk Markvärdering har biträtt markägare vid bildandet av en stor mängd naturreservat i hela Sverige.

Järnvägsprojekt

 • Kävlinge - Lund
 • Helsingborg - Kävlinge
 • Förslöv - Ängelholm
 • Trönninge - Båstad
 • Hallandsås
 • Stängning av järnvägs-korsningar i hela södra Sverige

Vägprojekt

 • E22
 • E6
 • E4
 • Riksväg 11, 17, 19, 21 m fl.
 • E20
 • E18

 

Ledningsprojekt

 • 400 kV-ledningar genom södra Sverige
 • Sydgasledning genom Skåne och Halland
 • Sydvattenledningar och en mängd kommunala vatten och avloppsledningar