Specialister på markvärdering
och markintrång

Vi hjälper er med markförhandling vid infrastrukturprojekt

Om oss

Alla typer av värderingar

Sydsvensk Markvärdering är ett oberoende konsultföretag som bistår enskilda fastighetsägare, stat och kommun samt privata företag att förhandla fram rätt ersättning vid markintrång. Vi utför alla typer av värderingar som rör markintrång och bistår uppdragsgivaren vid förhandlingen. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av både stora och små projekt.

Läs mer

Typiska uppdrag & referensprojekt

Exempel på projekt

  • Järnvägsprojekt
  • Vägprojekt
  • Kraftledningsprojekt
  • Natur-och kulturreservat
  • Intrångsvärdering vid havshöjning 
  • Vattenregleringsprojekt
  • Exploateringar 
  • Vatten- och gasledningsprojekt

Läs mer