Typiska uppdrag & referensprojekt

Exempel på projekt

  • Järnvägsprojekt
  • Vägprojekt
  • Kraftledningsprojekt
  • Natur-och kulturreservat
  • Intrångsvärdering vid havshöjning 
  • Vattenregleringsprojekt
  • Exploateringar 
  • Vatten- och gasledningsprojekt

Läs mer